Metsäkanalinnut ja metsätalous

Metsäkanalintujen kannalta avohakkuut ja voimakkaat maanmuokkausmenetelmät ovat vahingollisia. Mustikka on erityisesti kanalinnuille kenttäkerroksen tärkein kasvi. Kanalintupoikueet hyötyvät yhtenäisestä mustikkavarvustosta, josta ne syövät ensimmäisten elinviikkojensa aikana toukkia ja muita pikkueläimiä sekä mustikan kukkia ja lehtiä. Mustikkaa voidaan suosia harventamalla metsä riittävän valoisaksi ja jättämällä isoja säästöpuukohteita runsasvarpuisille alueille. Mustikan varvusto tuhoutuu voimakkaassa maanmuokkauksessa, eikä se myöskään[…]