img_0562

”Suomi elää puusta”

”Suomi elää puusta” kuuluu vanha sanonta, joka pitää tällä hetkellä paikkansa enemmän kuin hyvin. Puun käyttömäärät ovat tällä hetkellä noin 65 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joista Suomessa hakatun puun osuus on noin 55 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuun osuus 10 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisesta puusta yksityismetsien osuus kokonaishakkuusta oli yli 80 % eli noin 45 miljoonaa kuutiometriä. Äänekosken[…]

Kivennäismaan kasvupaikkatyypit

Kasvupaikkatyypin määrittäminen on metsätaloudessa tärkeää, koska kasvupaikka kertoo maan viljavuuden. Eri puulajit taas tulevat toimeen erilaisilla kasvupaikoilla. Suomen yleisimmistä metsätalouden puulajeista kuusi ja rauduskoivu menestyvät parhaiten tuoreella kankaalla ja sitä rehevimmillä mailla. Mänty taas menestyy parhaiten kuivahkolla kankaalla ja sitä kuivemmilla paikoilla. Tuoreella kankaalla männystä tulee usein oksikasta runkopuuta, joka ei taas metsätalouden kannalta ole[…]

Jokamiehenoikeudet

Hesarissa oli tänään (ke 8.6.2016) juttua jokamiehenoikeuksista. Kirjoittelin aiheesta itse talvella muussa yhteydessä ja ajattelin sen julkaista nyt myös täällä Santun Metsäpalvelun blogissa. Kesäaikaan aihe on kuitenkin suurimmalle osalle ajankohtaisin. Suomessa on, muiden Pohjoismaiden tapaan, käytössä laajat jokamiehenoikeudet, jotka antavat kaikille tasapuolisen mahdollisuuden nauttia luon- nosta ja hyödyntää luonnonantimia. Vapauksien mukana tulee kuitenkin aina vastuu[…]

Metsäkanalinnut ja metsätalous

Metsäkanalintujen kannalta avohakkuut ja voimakkaat maanmuokkausmenetelmät ovat vahingollisia. Mustikka on erityisesti kanalinnuille kenttäkerroksen tärkein kasvi. Kanalintupoikueet hyötyvät yhtenäisestä mustikkavarvustosta, josta ne syövät ensimmäisten elinviikkojensa aikana toukkia ja muita pikkueläimiä sekä mustikan kukkia ja lehtiä. Mustikkaa voidaan suosia harventamalla metsä riittävän valoisaksi ja jättämällä isoja säästöpuukohteita runsasvarpuisille alueille. Mustikan varvusto tuhoutuu voimakkaassa maanmuokkauksessa, eikä se myöskään[…]